Nobility logo
servis
a monitoring
fve
Kontaktní telefon
+420 571 894 765
Servisní pracovník
Na uvedeném čísle jsme Vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 16 hod.
Obrázek sekačky
Obrázek sekačky
Nabízíme volnou kapacitu
na údržbu ploch FVE
Obrázek sekačky Velkoplošná
sekačka scag
Druhý obrázek sekačky Mulčovač
aflr 1800

Kompletní péče o Vaši elektrárnu

Mějte i Vy dohled nad Vaší investicí!

Ve společnosti NOBILITY si uvědomujeme, že výstavbou životní cyklus elektrárny nekončí, ale jenom začíná. Fotovoltaická elektrárna je zařízení, které má fungovat minimálně 20 let a aby správně fungovalo a majiteli přinášelo zisk, tak je nevyhnutelná i správná péče. V bance se Vám o Vaši investici starají bankéři a v případě peněz investovaných do FVE se Vám o ně budou starat naši odborníci.

Náš systém dohledu nad elektrárnami se postará o Vaši investici - součástí je monitoring elektrárny z našeho dohledového centra. Pracovníci dohledu mají kontrolu nad provozem elektrárny. V případě jakékoliv potřeby jsou tak okamžitě připraveni na operativní zásah.

Součástí služeb zákazníkům jsou pravidelné kontroly a údržba elektrárny včetně jejího okolí. V rámci služby zajišťujeme automaticky i fakturaci pro distributory ČEZ nebo EON. Klientovi se tak zásadně zjednoduší administrativa spojená s provozem systému.

Smluvní servis provádíme pro tyto výrobce:

Pozáruční servis:

Zabezpečujeme:

  • automatizovaný monitoring provozu a kontrola funkčnosti celého systému = zjištění závady s reakčním časem do jedné hod. a její rychlé odstranění,
  • pravidelné obhlídky elektrárny,
  • pravidelné údržby okolí elektrárny v závislosti na změnách ročních období (sekání trávy, úklid sněhu),
  • zpracování hlášení z oprav,
  • statistiky z denní, měsíční a roční výroby elektřiny,
  • archivace dat,
  • přístup klienta pro sledování dat v reálném čase,
  • maximalizace zisku zákazníka.

Poskytované služby

Monitoring ikonka
1. Monitoring

Celodenní vzdálená kontrola provozu elektrárny - sledování provozních stavů měničů, až po jednotlivé stringy, kontrola pohybu osob v areálu elektrárny, během výroby elektrárny nepřetržitá připravenost servisního technika vyhodnotit hlášení z elektrárny a řešit okamžitě případné problémy.

Správa areálu ikonka
2. Správa areálu

Zaškolení pracovníků zajištujících dohled a kontrolu osob vstupujících do prostoru elektrárny, aktivace a deaktivace zabezpečovacího systému, ve spolupráci s Pultem centralizované ochrany 24hodinové zabezpečení areálu.

Servis částí VN a NN ikonka
3. Servis částí VN a NN

Pravidelné prohlídky všech komponent části VN a NN, kontrola dotažení spojovacích komponent, provedení měření DC a AC částí výrobního zařízení a zajištění odstranění zjištěných anomálií a poruch. Pravidelné předsezónní čištění měničů a trafostanice.

Kontrola zabezpečovacího a kamerového systému ikonka
4. Kontrola zabezpečovacího a kamerového systému

Pravidelné prohlídky, údržba a odstraňování vzniklých závad na zabezpečovacím a kamerovém systému.

Údržba areálu ikonka
5. Údržba areálu

Pravidelné sečení a mulčování travnatých ploch.
V zimním období zabezpečení odklizení sněhu z panelů.
Oprava plotů, bran a dalších mechanických zábran bránících vstupu neopravněných osob do areálu FVE.

Administrativa související s provozem ikonka
6. Administrativa související s provozem

Vystavení faktur pro distribuční společnosti a ERÚ.

Obrázek 1 Obrázek 2